بایگانی‌های چالشهای علوم زمین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری اولین رویداد بررسی راهکارهای اشتغالزایی دانش بنیان در علوم زمین 17 خرداد 1401

برگزاری اولین رویداد بررسی راهکارهای اشتغالزایی دانش بنیان در علوم زمین

به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز ،با توجه به نامگذاری سال جاری به نام “سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین “توسط مقام معظم رهبری و همزمانی آن با سال جهانی بزرگداشت علوم پایه و نظر به اهمیت برنامه ریزی برای اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم زمین به عنوان یک دغدغه جدی […]