بایگانی‌های کاخ کرملین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
واکنش مسکو به اخراج دیپلمات های روس از هلند 21 آذر 1399

واکنش مسکو به اخراج دیپلمات های روس از هلند

ئیس کمیسیون دفاع از حق حاکمیت دولتی شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) اعلام کرد که روسیه به اقدام هلند برای اخراج دو دیپلمات روس پاسخ متقابل می دهد.