بایگانی‌های کارزار فرهنگیان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
جمعی از معلمان کشور با راه‌اندازی کارزاری از وزیر آموزش و پرورش و رئیس فراکسیون آموزش مجلس خواستند منشور حقوق معلمان تدوین و اجرایی شود. 03 خرداد 1401

جمعی از معلمان کشور با راه‌اندازی کارزاری از وزیر آموزش و پرورش و رئیس فراکسیون آموزش مجلس خواستند منشور حقوق معلمان تدوین و اجرایی شود.

جمعی از معلمان کشور با راه‌اندازی کارزاری از وزیر آموزش و پرورش و رئیس فراکسیون آموزش مجلس خواستند منشور حقوق معلمان تدوین و اجرایی شود.