بایگانی‌های کارزار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اعتراض به گرانی نان 27 اردیبهشت 1401

درخواست هزاران نفر برای مقابله با گرانی نان از دولت

هزاران نفر با راه اندازی کارزاری به گرانی نان اعتراض کردند

هزاران نفرازوزیر کاربرای بیمه نمودن هنرمندان صنایع دستی درخواست یاری کردند 28 آذر 1400

هزاران نفرازوزیر کاربرای بیمه نمودن هنرمندان صنایع دستی درخواست یاری کردند

فعالان عرصه هنرهای صنایع دستی از وزیر کار جهت بیمه این مشاغل درخواست استمداد کردند