بایگانی‌های کارنامه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد 07 مهر 1400
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد

تهران - پایگاه خبری "پناه مردم نیوز" به نقل از ایرنا - معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه، تفاوتی بین پدر و مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان وجود ندارد.