بایگانی‌های کارگاه آموزشی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
با حضور دانشجویان تهران شرق؛ برای اولین بار کارگاه تشریح جسد برگزار شد 29 اردیبهشت 1402

با حضور دانشجویان تهران شرق؛ برای اولین بار کارگاه تشریح جسد برگزار شد

با حضور دکتر انصاری استاد ارزشمند حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق کلاس تشریح جسد در پزشکی قانونی تهران برگزار شد

برگزاری کارگاه  آموزشی با رویکرد تربیتی و مشاوره ای توسط بسیجیان ناحیه امیرالمومنین 02 فروردین 1400

برگزاری کارگاه آموزشی با رویکرد تربیتی و مشاوره ای توسط بسیجیان ناحیه امیرالمومنین

بسیجیان ناحیه امیرالمومنین کارگاه آموزشی برگزار کردند.