بایگانی‌های کاسبان تحریم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ناراحتی کاسبان تحریم از روزنه ای که در سیاست خارجی گشوده  شده  است؟! 22 آبان 1399

ناراحتی کاسبان تحریم از روزنه ای که در سیاست خارجی گشوده شده است؟!

کاسبان تحریم ودشمنان عقلانیت سیاسی از انتخاب بایدن وبازگشایی کورسوی امید در سیاست خارجی کشور ناراحتند.چرا؟
در گفتگو با مدیر مسئول نشریه پناه مردم