بایگانی‌های کاندیداتوری دبیر کل حزب اسلامی پناه مردم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اعلان کاندیداتوری دبیرکل حزب اسلامی پناه مردم در انتخابات شورای شهرلواسان 30 خرداد 1400

اعلان کاندیداتوری دبیرکل حزب اسلامی پناه مردم در انتخابات شورای شهرلواسان

دبیرکل حزب اسلامی پناه مردم وسردبیر نشریه پناه مردم در ششمین انتخابات شورای شهر لواسان اعلام کاندیداتوری کرد