بایگانی‌های کرونا - صفحه 2 از 2 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
استفتائات کاربردی در زندگی روزمره از حضرت آیت الله علوی گرگانی 18 خرداد 1399

استفتائات کاربردی در زندگی روزمره از حضرت آیت الله علوی گرگانی

استفتائات کاربردی در زندگی روزمره مانند : خمس ، کرونا ، پوشاندن موی سر ، انتشار تصاویر برهنه عزاداران و ... از حضرت آیت الله علوی گرگانی

تاثیر ویروس کرونا بر تعهدات ناشی از قرارداد 13 اردیبهشت 1399

تاثیر ویروس کرونا بر تعهدات ناشی از قرارداد

🎗ویروس کرونا مصداقی از قوۀ قاهره یا فورس ماژور است بنابراین طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده، کلیۀ تعهدات قراردادی به حالت تعلیق در می‌آید و به اولین فرصت بعد از تمام شدن دورۀ فورس ماژور منتقل می‌شود و […]