بایگانی‌های کلیله ودمنه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پروفسور سیدحسن امین ادیب وحقوقدان :ضرورت همیاری به روایت کلیله و دمنه 11 اسفند 1399

پروفسور سیدحسن امین ادیب وحقوقدان :ضرورت همیاری به روایت کلیله و دمنه

کتاب کلیله ودمنه توسط پروفسور امین بازنویسی شد