بایگانی‌های :کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بررسی آخرین تحولات غزه در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 08 آذر 1402

بررسی آخرین تحولات غزه در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی آخرین وضعیت تحولات غزه به ریاست امیر دریابان علی شمخانی تشکیل جلسه داد.