بایگانی‌های کنگره آمریکا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
| بیانیه رییس جمهور آمریکابعد از تایید انتخابات توسط کنگره آمریکا : انتقال قدرت با نظم انجام خواهد شد 18 دی 1399

| بیانیه رییس جمهور آمریکابعد از تایید انتخابات توسط کنگره آمریکا : انتقال قدرت با نظم انجام خواهد شد

ترامپ گفت با روند انتخابات مخالفم اما روند قدرت به آرامی شکل خواهدگرفت

کنگره آمریکا انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد/طرفداران ترامپ کنگره را اشغال کردند/خشونتها در آمریکا ادامه دارد 18 دی 1399
خشونتها در آمریکا ادامه داردوطرفداران ترامپ کنگره را اشغال کردند

کنگره آمریکا انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد/طرفداران ترامپ کنگره را اشغال کردند/خشونتها در آمریکا ادامه دارد

ترامپ به هوادارانش گفت اتخابات را دزدیدند اما به خانه برگردید