بایگانی‌های کنگره حزب جمهوریت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازرسان حزب جمهوریت برای مدت یک‌سال انتخاب و تغییرات اساسنامه تصویب شد 23 اسفند 1399
در دومین مجمع عمومی عادی و اولین کنگره فوق‌العاده حزب جمهوریت

بازرسان حزب جمهوریت برای مدت یک‌سال انتخاب و تغییرات اساسنامه تصویب شد

دومین مجمع عمومی عادی و اولین مجمع فوق‌العاده حزب جمهوریت ایران اسلامی، روز جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۳۹۹، ساعت ۱۴، به صورت حضوری و مجازی و پس از اخذ مجوز‌های قانونی برگزار و طی آن بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب، اختیار رسیدگی به تخلفات اعضا به شورای مرکزی واگذار، تغییرات اساسنامه تصویب، گزارش دبیرکل، رییس ستاد کنگره و قطعنامه پایانی مجمع عمومی قرائت و تصویب شد

دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده 13 اسفند 1399
جمهوریت از اعضای خود برای شرکت در مجمع عمومی

دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده

آگهی دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با دعوت بازرسان حزب به استناد تبصره ۶ ماده ۱۰