بایگانی‌های گرانی کالاها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
20 آبان 1399

سخنگوی دولت: دلیل برخی افزایش قیمت‌ها، عدم ورود به موقع ارز به کشور بود.