بایگانی‌های گزارش تفریغ بودجه 99 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
قالیباف: کسری بودجه به معنای دست کردن در جیب مردم است 31 شهریور 1400
در آئین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹

قالیباف: کسری بودجه به معنای دست کردن در جیب مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی اولویت نخست مجلس را نظارت دانست و با تاکید بر لزوم نظارت آنلاین دیوان محاسبات بر چگونگی اجرای قانون بودجه کشور و ارائه گزارش‌های مدون درباره آن، گفت: باید صرفا در حد نیاز قانونگذاری کنیم که در این راستا دیوان محاسبات کشور رکن رکین نظارتی مجلس است.