استقرار هیات بازرسی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیاتی از بازرسی امور فرهنگی و رسانه های سازمان بازرسی کل کشور از ابتدای فروردین 1403 در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران مستقر شده است. چنانچه شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات دستگاه های مرتبط […]


استقرار هیات بازرسی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیاتی از بازرسی امور فرهنگی و رسانه های سازمان بازرسی کل کشور از ابتدای فروردین 1403 در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران مستقر شده است.

چنانچه شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات دستگاه های مرتبط با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیات بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 تماس حاصل فرمایند.

ضمنا سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی «ir.136» آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.منبع