مدیرمسئول و سردبیر

از آنجا که یکی از ماموریت‌های بنیادین و مهم مطبوعات و نشریات تنویر افکار عمومی و از طرفی تحلیل واقع بینانه امور سیاسی و اجتماعی می‌باشد.همچنین ازآنجا که انتشار اخبار و یادداشت ها و وقایع سیاسی و اجتماعی مهم در بستری از یک رسانه فعال و بروز احساس می شد،لذا نشریه سیاسی-اجتماعی پناه مردم وپایگاه خبری پناه مردم نیوز با تلاش در راستای این فرض مهم نسبت به وقایع سیاسی اجتماعی کشور به فعالیت می‌پردازد.

این  نشریه  وپایگاه خبری به همت و پیگیری‌های مهندس مهدی کیان مدیر مسئول محترم هردورسانه  توانست  به ترتیب درتاریخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴و با شماره ثبت ۸۳۵۸۳و نیزدر تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱وباشماره ثبت ۸۸۶۱۱ از هیات نظارت برمطبوعات  وزارت محترم ارشاد مجوز انتشار دریافت نماید و اولین نسخه این نشریه نیز اسفندماه همان سال منتشر شد و هم اکنون این نشریه نسخه شماره یازدهم خود را نیز در ایام سوگواری امام حسین علیه السلام منتشر نموده است.وهمچنین پایگاه خبری پناه مردم نیوز بعداز کسب مجوز ،در مدت کوتاهی ودر تارخ ۱۴۰۰/۶/۱۵رسما فعالیت خودرا تحت دامنه www.panahemardomnews.ir آغاز کرد وهم اکنون تحت همین دامنه در دسترس عموم ملت شریف ایران می باشد.

 

همچنین ودر واقع مدیریت هردو رسانه جناب اقای مهندس مهدی کیان ، براین عقیده استواراست تا با ارتباط ‌گیری مستقیم و غیر مستقیم با مردم ودستگاههای حاکمیتی، و کسب اخبار از وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم، بتواند با استفاده از ظرفیت هردورسانه ،پلی برای دادستانی مردم از مسئولین امر باشدودر جهت تلاش برای افزایش امید به آینده درمیان مردم  جامعه وکاهش  نارساییها ومعضلات اجتماعی وسیاسی وپاسخگویی مسئولین ودرواقع رویکردحمایتی از مردم بخصوص محرومین ومستضعفین در تمام طبقات اجتماعی  ،کوشش نماید

کمک به نشریه

من الله توفیق

فرم عضویت در خبرنامه پناه مردم

[wpforms id=”2708″]