از متقاضیاني كه اسامي آنان در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي شرايط خاص در پذیرش دوره‌های كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» و مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي بهمن‌ماه سال 1402 دانشگاه جامع علمی‌کاربردی درج شده است، دعوت مي‌نمايد از روز دوشنبه […]


از متقاضیاني كه اسامي آنان در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي شرايط خاص در پذیرش دوره‌های كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» و مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي بهمن‌ماه سال 1402 دانشگاه جامع علمی‌کاربردی درج شده است، دعوت مي‌نمايد از روز دوشنبه به تاریخ 1402/12/07برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه، معاينه‌، صلاحيت‌هاي‌ عمومي‌ و ساير مراحل گزينش به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانيwww.uast.ac.ir مراجعه نمايند.

   ضمناً عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزينش در كدرشته‌محل يا کدرشته‌محل‌هاي انتخابي مربوط تلقي مي‌شود و فرصت ديگري براي انجام مراحل مذكور وجود نخواهد داشت و هيچ تقاضايي قابل پذيرش نیست. لذا به متقاضیان تاكيد مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند.

شایان ذکر است به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته‌محل اعلام شده در اين اطلاعيه، متقاضیاني شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبه و ساير مراحل گزينش آنان توسط مراجع ذيربط تاييد شود.منبع