پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب‌رشته براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي سراسري (بهمن ماه) سال 1402 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و اطلاعيه‌ تاريخ 1402/11/03، ضمن اعلام اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته به شرح ذيل، به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله مي‌رساند به […]


پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب‌رشته براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي سراسري (بهمن ماه) سال 1402 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و اطلاعيه‌ تاريخ 1402/11/03، ضمن اعلام اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته به شرح ذيل، به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضياني كه تا اين تاريخ (1402/11/08) براي ثبت‌نام و انتخاب رشته این مرحله از پذیرش سراسری اقدام نکرده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده است كه تا روز سه‌شنبه به تاريخ 1402/11/10 نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله اقدام کنند. 

لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام کنند.

لازم به توضيح است آن دسته از داوطلباني که با شرکت در امتحانات ديماه سال 1402 وزارت آموزش و پرورش موفق به اخذ مدرک ديپلم خود تا تاريخ 1402/10/30مي‌شوند، لازم است معدل موجود (فعلي) خود را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمايند. بديهي است اين سازمان معدل نهايي اين داوطلبان را راساً از وزارت آموزش و پرورش اخذ خواهد نمود.


برای مشاهده جدول رشته محل هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن 1402 لطفا اینجا را کلیک نماییدمنبع