پيرو انتشار اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي (معدل مدرک کارداني) مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته بهمن ماه سال 1402 در تاريخ 1402/11/08، ضمن اعلام رشته‌محل‌هاي جديد به شرح زير مربوط به اطلاعيه مذکور، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان اين مرحله از پذيرش مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن […]


پيرو انتشار اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي (معدل مدرک کارداني) مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته بهمن ماه سال 1402 در تاريخ 1402/11/08، ضمن اعلام رشته‌محل‌هاي جديد به شرح زير مربوط به اطلاعيه مذکور، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان اين مرحله از پذيرش مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضياني كه تا اين تاريخ (1402/11/12) براي ثبت‌نام و انتخاب رشته این مرحله از پذیرش اقدام نکرده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده است که بتوانند تا پايان روز شنبه به تاريخ 1402/11/14 درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و در مهلت مقرر پس از مطالعه دقيق اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته مذکور و مندرجات اين اطلاعيه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين مرحله از پذيرش اقدام کنند.

درضمن آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي اقدام کرده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.


برای مشاهده جداول كدرشته محلهاي جديد مربوط به مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته بهمن ماه سال 1402 (1402/11/12) اینجا را کلیک کنید

 منبع