به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که در روز پنجشنبه به تاريخ 1402/09/16 برگزار شد، می‌رساند که كارنامه نتايج متقاضیان آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس […]


به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که در روز پنجشنبه به تاريخ 1402/09/16 برگزار شد، می‌رساند که كارنامه نتايج متقاضیان آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون و در صورت قبولی در آزمون مذکور ضروری است به نکات زیر توجه نمایند:

1-قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای سیر سایر مراحل تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا بوده و حقی را برای داوطلب پذیرفته شده ایجاد نمی‌نماید و تأسیس شرکت، مستلزم احراز سایر شرایط و ارائه مدارک وفق ضوابط ذیربط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. 

2-قبول‌شدگان بر اساس کارنامه آزمون برای پیگیری سایر مراحل درخواست تأسیس شرکت وفق ضوابط ذیربط به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان محل تقاضای تأسیس شرکت، مراجعه و از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها به نشانی: www.mojavez.ir  نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند.  
 منبع