به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹می‌رساند، نتایج آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی‌که بر اساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان اولیه هستند، می‌بایست برای مشاهده زمان و مکان برگزاری […]


به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹می‌رساند، نتایج آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی‌که بر اساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان اولیه هستند، می‌بایست برای مشاهده زمان و مکان برگزاری ارزیابی تکمیلی (مصاحبه فنی – تخصصی و روان‌شناختی) در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸به‌ درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به آدرس فوق مراجعه و بر اساس توضیحات و زمان‌بندی‌های مندرج در اطلاعیه مذکور اقدام لازم معمول نمایند.

 منبع