به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت تاریخ 1402/02/29می‌رساند، نتایج آزمون مذكور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی‌که بر اساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان اوليه هستند، می‌بایست برای مشاهده زمان و مکان برگزاری […]


به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت تاریخ 1402/02/29می‌رساند، نتایج آزمون مذكور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی‌که بر اساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان اوليه هستند، می‌بایست برای مشاهده زمان و مکان برگزاری ارزيابي تکمیلی (مصاحبه فني – تخصصی و روان‌شناختی) در روز چهارشنبه به تاريخ 1402/04/28به‌ درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به آدرس فوق مراجعه و بر اساس توضيحات و زمان‌بندی‌های مندرج در اطلاعیه مذکور اقدام لازم معمول نمایند.

 منبع