مقامات امریکایی محققدر خصوص تحقیق در ویروس کرونا تهدید شدند

🔹شبکه فاکس‌نیوز افشا کرد که مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی پیام‌های هشدار آمیز دریافت کرده‌اند که دیگر پیگیر تحقیقات منشا ویروس کرونا و ارتباط آن با آزمایشگاه ووهان در چین نباشید
🔹معاون سابق دبیر دفتر کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت که کارکنان دفتر امنیت بین‌المللی آمریکا نیز به مقامات ارشد وزارت خارجه هشدار داده‌اند که دیگر پیگیر نباشید زیرا اگر این تحقیقات ادامه یابد ممکن است قوطی حاوی کرم باز شود
🔹اصطلاح باز شدن قوطی حاوی کرم بیانگر افشای اطلاعات محرمانه‌ای است که برای امنیت ملی آمریکا ضرر دارد

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : ایرنا