تهران- ایرنا- مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۲ گواهی نامه حق تقدم به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: اکنون افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هفت ماه طول می‌کشد که با رویه جدید سه ماه از زمان مذکور کاسته خواهد شد. منبع
تهران- ایرنا- مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۲ گواهی نامه حق تقدم به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: اکنون افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هفت ماه طول می‌کشد که با رویه جدید سه ماه از زمان مذکور کاسته خواهد شد.منبع