بررسی های اولیه نشان داد علت مرک خانم امینی عارضه قلبی است

انجمن روزنامه نگاران مسلمان پس از پیگیری وضعیت فوت خانم امینی از منابع موثق در این خصوص اطلاعیه صادر کرد که به شرح زیر است:

  • منبع خبر : انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران