دومین مجمع عمومی عادی و اولین مجمع فوق‌العاده حزب جمهوریت ایران اسلامی، روز جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۳۹۹، ساعت ۱۴، به صورت حضوری و مجازی و پس از اخذ مجوز‌های قانونی برگزار و طی آن بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب، اختیار رسیدگی به تخلفات اعضا به شورای مرکزی واگذار، تغییرات اساسنامه تصویب، گزارش دبیرکل، رییس ستاد کنگره و قطعنامه پایانی مجمع عمومی قرائت و تصویب شد

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت، دومین مجمع عمومی عادی و اولین کنگره فوق‌العاده حزب جمهوریت ایران اسلامی روز جمعه ۲۲ اسفند ۹۹، پس از دریافت مجوزهای لازم، به صورت حضوری و مجازی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و موارد زیر به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی رسید.

برای نخستین بار «آیین‌نامه نحوه اداره مجمع عمومی حزب جمهوریت» به تصویب رسید و این مجمع نیز طبق مفاد این آیین‌نامه اداره شد.

 –
گزارش دبیرکل و بازرسان حزب به مجمع عمومی ارائه شد.‌ بر اساس این گزارش‌ها، رسیدگی به تخلفات اساسنامه‌ای و مغایر با شئونات حزبی برخی از اعضا؛ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه به شورای مرکزی حزب واگذار شد. تا از طرف مجمع عمومی حزب تصمیم‌گیری و با متخلفان حزبی برخورد نمایند.

تغییرات هفت‌گانه مورد نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اساسنامه حزب، عیناً بدون هیچ تغییر دیگر در قالب اصلاحات اساسنامه، به تصویب دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی رسید و مقرر شد برای تصویب نهایی و انتشار در روزنامه رسمی به کمیسیون ارسال گردد.

بودجه سال ۱۴۰۰ حزب جمهوریت که از محل دریافت حق عضویت و کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده بود به شرح سرفصل‌های پیش‌بینی شده به تصویب رسید.

سرکار خانم زهره سرهنگی، مهدی مومنی و محسن اربابیان به عنوان بازرسان اصلی و سرکار خانم ثمانه محمودآبادی و آقای بهراد رضازاده به عنوان بازرسان علی‌البدل انتخاب شدند.

قطعنامه پایانی نیز قرائت شد و به تصویب حاضران رسید.

 
لازم به ذکر است، دومین مجمع عادی حزب جمهوریت با درخواست و فراخوان بازرسان حزب و با مشارکت ۵۰۷ نفر از اعضا و اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار و موارد بالا با رای بیش از ۷۰ درصد از اعضای حاضر مصوب شد.

 
گزارش‌ دبیرکل دکتر مجید نصیرپور، گزارش رحمت‌اله بیگدلی رئیس ستاد مجمع عمومی و قطعنامه پایانی از طریق همین پایگاه خبری حزب منتشر می‌شود.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : دیدار نیوز