مذاکرات ایران با طرف اروپایی در وین ادامه دارد

به گزارش پناه مردم نیوزبه نقل از رجا نیوز رئیس هیات مذاکره کننده ایران در وین گفت:

اینکه ایران در وین حضور دارد و در حال مذاکره، نشانگر جدیت ایران است.

گفت‌وگوها درباره متون پیشنهادی ایران از شب گذشته آغاز شده است.من برای حضور در این مذاکرات در چند جلسه ای که باید حضور می داشتم شرکت نکردم. ببینید چه کسانی جلسات دیگر را ترجیح دادند و اینجا نماندند.