تهران – ایرنا – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با حضور فعالان «شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت بینایی» مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت بینایی به خدمات فضای مجازی از جمله دولت الکترونیکی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. منبع
تهران – ایرنا – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با حضور فعالان «شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت بینایی» مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت بینایی به خدمات فضای مجازی از جمله دولت الکترونیکی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.منبع