سمپوزیوم بین المللی فلورا ایرانیکا بصورت دوروزه‌با همکاری سه کشور اتریش، المان و‌سوییس بمناسبت سال جهانی علوم پایه (۲۰۲۲) در تاریخ‌های ۲۲-۲۳ اردیبهشت در محل دانشگاه خوارزمی تهران برگزار خواهد گردید

به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز ،سمپوزیوم بین المللی فلورا ایرانیکا بصورت دوروزه‌با همکاری سه کشور اتریش، المان و‌سوییس بمناسبت سال جهانی علوم پایه (۲۰۲۲) در تاریخ‌های ۲۲-۲۳ اردیبهشت در محل دانشگاه خوارزمی تهران برگزار خواهد گردید.این برنامه که یادآوره تئودور کوچی گیاه شناس اتریشی میباشد که حدود ۱۹۰ سال پیش جهت جمع آوری گیاهان خاص به ایران نیز آمده است

لذا محورهای این‌ سمپوزیوم تمرکز بر گیاهان، گیاهان دارویی، توسعه پایدار، تغییرات آب و هوایی و غیرو میباشد

در این برنامه سخنرانهای متخصص برجسته این‌حوزه از کشورهای اتریش، المان، سوییس، هندوستان و ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.