بسیجیان ناحیه امیرالمومنین کارگاه آموزشی برگزار کردند.

به گزارش نشریه پناه مردم بسیجیان ناحیه امیرالمومنین کارگاه آموزشی برگزار کردند.

این کارگاه در سالن همایش مسجد حضرت ولیعصرشهرک شهید محلاتی برگزار شد  وتعداد زیادی از شرکت کنندگان که دختران مجرد بودند در این کارگاه آموزشی شرکت کردند. ونیزحجت الاسلام سرلک  دراین کارگاه به ایراد سخنرانی پرداختند وهمچنین در ادامه جملات خود افزودند که درمورد قانون عقلی هزینه وفایده جای بحث است و هرکاری که انجام میدهیم یک سری هزینه هایی دارد که باید پرداخت کنیم ویک سری فایده هایی دارد.متاهل شدن هم هزینه وفایده دارد

انتخاب درست باعث میشود هزینه کمتری متحمل شویم . مولفه های فردی ازدواج با۵نوع بلوغ درنظرگرفته میشود:<< بلوغ عاطفی.جنسی.اقتصادی.اجتماعی .فکری

>> ونیز این کارگاه آموزشی باپرسش وپاسخ همراه بود.

یکی ازسوالات این بود که خانواده ها فرصت اشنایی بیشتر به دختر وپسر نمیدهند واین انتخاب را سخت میکند نظر ایشون این بود ابتدا با گفتار منطقی ودر آخر مشاور میتواند این امر را تسهیل کند

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم-روابط عمومی ناحیه امیر المومنین