برخورد کامیون حامل بار با گاردریل باعث بر.ز ترافیک سنگین در خیابان بعثت شد

در ساعت ۲و۳۰بامداد روز شنبه ۱۸بهمن ماه راننده کامیونت حامل بار در ضلع غرب به شرق خیابان بعثت وآن هم در شرایطی که باران تندی در حال باریدن بود وخودرو در سراشیبی انتهای پل بعثت قرار داشت متاسفانه راننده کامیون از سرعت خود نکاست واین بی احتیاطی وعدم مهارت راننده در کنترل خودرو سبب شد تا خودرو به گاردریل خیابان برخورد کرده وکامیون وگاردریل وتجهیزات ترافیکی نصب شده در خیابان دچار واژگونی گردیدند.بلافاصله پس از تصادف وواژگونی خودرو نیروهای امدادی از جمله مامورین راهور وآتش نشانی وپرسنل شهرداری وشرکت شهربان شهرداری منطقه ۱۶ در شیفت شب در محل حاضر شدند ونسبت به ایمن سازی محیط وباز کردن راه اقدام نمودند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم