به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، هر گونه تصمیم و تغییر جدیدی در این باره تنها از سوی مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد‌. هرگونه خبر سازی در این مورد نیز از سوی مراجع قانونی پیگیری می شود. […]


به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، هر گونه تصمیم و تغییر جدیدی در این باره تنها از سوی مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد‌.

هرگونه خبر سازی در این مورد نیز از سوی مراجع قانونی پیگیری می شود.منبع