دولت در لایحه بودجه سال آینده که برای تصویب به مجلس ارائه داده، نیروی انتظامی را به ارائه خدمات آنلاین تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو مکلف کرده و پیش‌بینی درآمدی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را نیز از این محل داشته است.

به گزارش پناه مردم نیوز، برابر بند (ط) از تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به امور قضایی، دفاعی و انتظامی اختصاص دارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فک و نصب باشد.

در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر شده است:‌

۱- پلاک را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ۱۶ این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذیربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

۲- به استناد تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات و نقل و انتقال خودرو و موتورسکیلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین بر اساس ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را شامل می‌شود درآمدهای دولت از شماره گذاری و تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بر اساس ردیف دو از جدول شماره ۱۶ که شامل تعرفه‌های درآمدی موضوع جدول شماره پنج است و به درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسایل نقلیه موضوع ماده ۱۴۰۱۱۴ اختصاص دارد. درآمدهایی برای شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو و نیز شماره‌گذاری و تعویض پلاک موتور سیکلت پیش‌بینی شده است.

براین اساس در مورد شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو، هزینه تولید، فک و نصب پلاک که به طور مستقیم توسط کارگزار یا پیمانکار وصول می‌شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل ۱۵۰ هزار تومان است و مبلغ یک میلیون ریال نیز صرف عوارض دولتی می‌شود که به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

در مورد شماره‌گذاری و تعویض پلاک موتورسیکلت نیز، هزینه تولید و فک و نصب که مستقیما توسط پیمانکار یا کارگزار وصول می‌شود، ۳۰۰ هزار ریال است و عوارض دولتی که باید به حساب خزانه دولت واریز شود نیز برای موتورسیکت‌ها ۲۰۰ هزار ریال است.

دولت در این لایحه که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تاکید کرده که هزینه‌های درج شده بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه منحصر به موارد فوق بوده و اخذ هرگونه وجه دیگر تحت هر عنوان ممنوع است.

انتهای پیام