با حکم امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سید حجت اله قریشی به عنوان جانشین جدید وزیر دفاع منصوب شد. منبع


با حکم امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سید حجت اله قریشی به عنوان جانشین جدید وزیر دفاع منصوب شد.منبع