1403/01/25 جهت | سه وظیفه اصلی دانشگاه سیزدهمین شماره‌ی «جهت» به بازخوانی تاکید اخیر رهبر انقلاب در تشریح سه وظیفه اصلی دانشگاه در کشور می‌پردازد. رهبر انقلاب در دیدار رمضانی دانشجویان سه وظیفه اصلی دانشگاه را اینگونه برشمردند:۱) عالم تربیت کند۲) علم تولید کند۳) به تربیت عالم و تولید علم جهت بدهد بسته تصویری جهت، […]


1403/01/25

جهت | سه وظیفه اصلی دانشگاه

سیزدهمین شماره‌ی «جهت» به بازخوانی تاکید اخیر رهبر انقلاب در تشریح سه وظیفه اصلی دانشگاه در کشور می‌پردازد.

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی دانشجویان سه وظیفه اصلی دانشگاه را اینگونه برشمردند:
۱) عالم تربیت کند
۲) علم تولید کند
۳) به تربیت عالم و تولید علم جهت بدهد

بسته تصویری جهت، محصولی است از رسانه‌ی KHAMENEI.IR که به مرور تصویری دیدارها و بُرشی کوتاه از مهمترین نکته‌ها و توصیه‌های رهبر انقلاب می‌پردازد.

نماهنگ: جهت | سه وظیفه اصلی دانشگاه

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :
منبع