وجدان کاری ودقت وسرعت عمل نیروهای شهرداری وآتش نشانی از فاجعه انسانی جلوگیری کرد

به گزارش نشریه پناه مردم اخیرا ودر مورخ ۲بامداد روز بیستم اردیبهشت ماه یک کامیون حامل سوخت گازوئیل به دلیل بی دقتی وبی احتیاطی راننده مقداری از سوخت کامیون حامل سوخت  در زمین ریخته ومسبب بروز حوادث وترافیک نیمه سنگین در خیابان بعثت -چهارراه روغن نباتی شد که با تماس  شهروند خبرنگاران نشریه ,آقایان مهندس حمید مهرورزومهندس عارف پورواثق  با نیروهای امدادی نظیر آتش نشانی وشهربان شهرداری وراهورمحدوده ایمن شد وبا پاک سازی خیابان از بروز حوادث غیر قابل جبران جلوگیری به عمل آمد.

که این اقدام هماهنگ وبه موقع نهادهای مذکور جای قدردانی دارد.

گفتنی است شهروندان طی تماس با دفتر نشریه از زحمات پرسنل شب شرکت شهربان وحریمبان شهرداری منطقه۱۶ونیزمهندس شکاری وآقای جنگجو شهردار شب منطقه۱۶ وشهردار شب ناحیه ۶منطقه۱۶ که اقدامات وهماهنگیهای بموقعی را برای رفع بحران انجام دادند کمال قدردانی را داشتند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم