هنوز چند سالی از زندگی مشترک حضرت حُدَیثه با امام هادی(ع) نگذشته بود که محبوبیت روزافزون امام دهم، باعث هراس دستگاه حکومتی بنی عباس شد. خلیفۀ عباسی برای کنترل رفت و آمد شیعیان و ایجاد محدودیت در فعالیت های امام هادی (ع)، ایشان را به سامراء فراخواند. آن روز، مردم مدینه با اشک و ناله […]


هنوز چند سالی از زندگی مشترک حضرت حُدَیثه با امام هادی(ع) نگذشته بود که محبوبیت روزافزون امام دهم، باعث هراس دستگاه حکومتی بنی عباس شد.
خلیفۀ عباسی برای کنترل رفت و آمد شیعیان و ایجاد محدودیت در فعالیت های امام هادی (ع)، ایشان را به سامراء فراخواند.
آن روز، مردم مدینه با اشک و ناله خانوادۀ حضرت را بدرقه کردند و حضرت حُدَیثه به همراه امام هادی(ع) و فرزندانشان از مدینه راهی سامراء شدند.
امام پس از ورود به پایتخت بنی عباس و اسکان در منطقۀ نظامی و تحت مراقبت مأموران حکومتی، فصل جدیدی از زندگی را شروع کردند.منبع