همانطور که می دانیم به ایام انتخابات نزدیک می شویم وکشور در مرحله ای تازه از مشکلات و مسائل قرار دارد که فرآیند عبور آرام از این مشکلات این است که با حضور حداکثری کشور را در برابر تلاطم های سیاسی بیمه کنیم واز دل صندوق رای به خواسته هایمان برسیم.

همانطور که می دانیم به ایام انتخابات نزدیک می شویم وکشور در مرحله ای تازه از مشکلات و مسائل قرار دارد که فرآیند عبور آرام از این مشکلات این است که با حضور حداکثری کشور را در برابر تلاطم های سیاسی بیمه کنیم واز دل صندوق رای به خواسته هایمان برسیم.