حمایت ویژه معاونت علمی از مرجعیت علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های برتر – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حمایت ویژه معاونت علمی از مرجعیت علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های برتر تاریخ انتشار: 1402/12/08 در راستای حمایت از دستیابی به مرجعیت علمی و فناورانه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست‌های دولت مبنی بر گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، توافق‌نامه‌هایی […]
حمایت ویژه معاونت علمی از مرجعیت علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های برتر – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


منبع