به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سردار طلایی نیک در یادداشتی نوشت:۱۴ خرداد ۱۳۶۸ درتقویم ایران وانقلاب اسلامی از تلخ ترین روزهای تاریخی ملت ایران و آزادیخواهان جهان است.      به یاد داریم آه و ناله عمیق و فراگیر آحاد مردم ایران و نیز علاقه مندان غیرایرانی  از داغ ارتحال امام خمینی ( ره […]


به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سردار طلایی نیک در یادداشتی نوشت:
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ درتقویم ایران وانقلاب اسلامی از تلخ ترین روزهای تاریخی ملت ایران و آزادیخواهان جهان است.    
  به یاد داریم آه و ناله عمیق و فراگیر آحاد مردم ایران و نیز علاقه مندان غیرایرانی  از داغ ارتحال امام خمینی ( ره ) که بارویداد همزمان دیگری درهمان روز موجب شد آستانه تحمل این روز پر غصه فراهم شود.
     سفراخروی امام خمینی  از دنیای ما  اندوهبار و طاقت فرسا بود اما باقی ماندن  میراث های ماندگار امام مانند اندیشه ها،آرمان ها و تداوم انقلاب ونظام جمهوری اسلامی می توانست توان وطاقت تحمل فقدان امام رابه سطح ظاهری نبودن امام و استمرار حضور فکری،معنوی و مسلک ومرام امام تبدیل نماید و این امید فقط با قرارگرفتن شخصیتی امام گونه در جانشینی امام راحل ممکن بود.
    ۳۴ سال رهبری خمینی گونه امام خامنه ایی ادامه راه امام خمینی و بالندگی و توسعه ابعاد و دستاوردهای گوناگون ملی وفراملی انقلاب اسلامی با وجود مواجه بودن با جبهه های گسترده ، پیچیده و متنوع دشمنان را با درمیدان نگهداشتن قوی و مقاوم  ملت ایران و یارگیری های مردمی درمنطقه و جهان اثبات کرد و نشان داد که خامنه ایی در قامت خمینی  است و روز ۱۴ خرداد همزمان با درد جانکاه سفراخروی امام خمینی، انتخاب هوشمندانه و امیدبخش امام خامنه ایی، موهبت الهی بود تا امکان تحمل فقدان ظاهری امام با نقش آفرینی راهبر صالح مکتب امام خمینی در همه عرصه های تبیینی و عملی فراهم شود که یکی از نعمات بزرگ مکتب انقلابی و نظام ولایی برای حال و آینده است.
      از نقش های تاریخی و سرنوشت ساز جانشین شایسته امام خمینی ، زنده نگهداشتن هویت، گفتمان و الگوی رهبری روح الله است که پیوند بین نسلی انقلاب امام خمینی و ماندگاری آن را ممکن ساخته است.منبع