خانه احزاب ایران در خصوص نقش احزاب در انتخابات بزودی ودر 22تیرماه همایشی اختصاصی با حضور سیاسیون ومسئولین سیاسی کشور برگزار می نماید

رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب  در گفتگو با پایگاه خبری پناه مردم نیوزاز برگزاری همایشی در تاریخ ۲۲ تیرماه با موضوع “نقش احزاب در انتخابات آتیه”، خبر داد و گفت :از آنجایی که در سال پیش رو انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد،  لذا مطلوب است فضایی مهیا شود برای اظهارنظر احزاب مختلف با سلایق و نگرش های گوناگون، در همین باب ،مباحثی در بین اعضای شورای مرکزی خانه احزاب شکل گرفت که در نهایت اعضا با برگزاری همایش فصلی با موضوع “نقش احزاب در انتخابات  “موافقت کردند.

ملک آرای همچنین افزود: امیدواریم بتوانیم با برگزاری این همایش، تریبونی فراهم نماییم برای دبیران کل و نمایندگان احزاب از جناح های مختلف که علاوه بر موضوع نقش احزاب در انتخابات پیش رو، درباره مواضع خود درخصوص اصلاح قانون انتخابات به ویژه “طرح تناسبی شدن” نیز اعلام نظر نمایند.

همچنین این،عضو شورای مرکزی خانه احزاب درادامه عنوان کرد: ، امیدواریم که  که در همایش ۲۲ تیرماه که قرار است در سالن وزارت کشور برگزار شود، نمایندگان نهادهای برگزار کننده و مجری انتخابات، چون وزارت کشور و شورای نگهبان هم حضور یابند تا برقراری گفتگوی سازنده که یکی از اهداف این نشست است محقق شود.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب