دادستان مرکز استان اردبیل گفت: صنوف فاقد پروانه کسب در اردبیل هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شوند. منبع
دادستان مرکز استان اردبیل گفت: صنوف فاقد پروانه کسب در اردبیل هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شوند.منبع