دادستان همدان برای بررسی مشمولین عفو وارد بازداشتگاه شد

 

 

 

 

 

دادستان همدان با هدف تسریع در آزادی زندانیان، برای بررسی شرایط زندانیانی که شامل عفو عمومی می شوند، شب گذشته راهی بازداشتگاه شد.