مهندس مهدی کیان دبیر شهر تهران انجمن روزنامه نگاران شهر تهران در خصوص وضعیت خبرنگار اخراجی حسن عباسی با استاندار هرمزگان وریس کل دادگستری استان هرمزگان مکاتبه کرد

به گزارش پناه مردم نیوز مهندس مهدی کیان فعال رسانه ای ودبیر انجمن روزنامه نگاران شهر تهران ضمن حمایت از تمامی روزنامه نگاران حامی انقلاب ومردم ونظام اذعان داشت اخیرا مدیر مسئول اشکان نیوز در پی انتقاد دلسوزانه از استاندار هرمزگان  متاسفانه وبا دستور استاندار از شرکت پالایش نفت لاوان اخراج می شود.

متاسفانه این اقدام استاندار دوراز اخلاق بوده ودر شرایطی که بسیاری از اصحاب رسانه در وضعیت بد معیشتی به سر می برند اخراج این کارگر شرکت پتروشیمی لاوان آن هم به دلیل پیگیری این خبرنگار بسیجی وطرفدار نظام وپیگیر منافع ملت عملی است که با اصول بنیادین اخلاقی وشرعی تطابق ندارد.

لذا مهندس مهدی کیان ضمن مکاتبه با استاندار محترم هرمزگان وریس کل دادگستری استان هرمزگان جهت پیگیری وضعیت این خبرنگار دلسوز مردم ونظام از کلیه دست اندرکاران ومسئولین امر بخصوص استاندار محترم ومسئولین شرکت پالایش نفت لاوان خواسته است هرچه سریعتر پیگیر وضعیت این عنصر رسانه ای فعال باشند.

امید واریم در دولت محترم مردمی رییسی شاهد تحت فشار قرار گرفتن روزنامه نگاران مستقل طرفدار نظام نباشیم.ان شاءالله