جلسه کمیسیون بانوان مرکز در تاریخ 9 اردیبهشت 1403 با حضور خانم دکترشیرازی ، سفیر مسئولیت های اجتماعی مرکز، برگزار شد. دراین نشست بنابر صورت جلسه کمیسیون مطالبی همچون «برگزاری اولین همایش ملی نقش تاثیرگذار زنان در تحکیم بنیان خانواده، تشکیل کمیته تسهیل ازدواج و بنیان خانواده، همکاری کمیسیون بانوان با اداره معاضدت، استعدادیابی در […]


جلسه کمیسیون بانوان مرکز در تاریخ 9 اردیبهشت 1403 با حضور خانم دکترشیرازی ، سفیر مسئولیت های اجتماعی مرکز، برگزار شد.

دراین نشست بنابر صورت جلسه کمیسیون مطالبی همچون «برگزاری اولین همایش ملی نقش تاثیرگذار زنان در تحکیم بنیان خانواده، تشکیل کمیته تسهیل ازدواج و بنیان خانواده، همکاری کمیسیون بانوان با اداره معاضدت، استعدادیابی در میان بانوان توانمند، آمادگی ارائه خدمات معاضدتی توسط بانوان در زندان ها» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

همچنین با نظر اعضا، نشست های تخصصی درحوزه های اجتماعی و امور مربوط به زنان و خانواده به صورت مداوم توسط این کمیسیون برگزار خواهد شد.منبع