سردار سرتیپ پاسدار طلایی نیک گفت: ایران اسلامی در حوزه دفاعی، از توانمندی های بسیار بالایی در تحقیقات، تولید و ساخت انواع تجهیزات و ادوات مورد نیاز کشور برخوردار است و در خیلی از زمینه های ساخت وسایل دفاعی به خود کفایی رسیده است و در صورت نیاز به خرید تسلیحات و تجهیزات، با برنامه‌ریزی […]


سردار سرتیپ پاسدار طلایی نیک گفت: ایران اسلامی در حوزه دفاعی، از توانمندی های بسیار بالایی در تحقیقات، تولید و ساخت انواع تجهیزات و ادوات مورد نیاز کشور برخوردار است و در خیلی از زمینه های ساخت وسایل دفاعی به خود کفایی رسیده است و در صورت نیاز به خرید تسلیحات و تجهیزات، با برنامه‌ریزی و رعایت تمامی جوانب اقدام می شود.منبع