به منظور تسهیل دسترسی به معادل‌های فارسی لغات و اصطلاحات بیگانه، نسخه الکترونیکی هزارواژه‌های شیمی، فیزیک و ریاضی، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بارگذاری شد. به گزارش ایسنا، به منظور تسهیل دسترسی استادان، پژوهشگران، نویسندگان، مترجمان و علاقه‌مندان به معادل‌های فارسی و لغات و اصطلاحات بیگانه نسخه الکترونیکی کتاب‌های هزارواژه‌های شیمی، فیزیک […]به منظور تسهیل دسترسی به معادل‌های فارسی لغات و اصطلاحات بیگانه، نسخه الکترونیکی هزارواژه‌های شیمی، فیزیک و ریاضی، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بارگذاری شد.

به گزارش ایسنا، به منظور تسهیل دسترسی استادان، پژوهشگران، نویسندگان، مترجمان و علاقه‌مندان به معادل‌های فارسی و لغات و اصطلاحات بیگانه نسخه الکترونیکی کتاب‌های هزارواژه‌های شیمی، فیزیک (دو جلد) و ریاضی بر روی وبگاه فرهنگستان بارگذاری شد.

بر اساس گزارش روابط‌عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد نخست هزارواژه‌های فیزیک، شامل مجموعه ‌واژه‌های اپتیک، فیزیک، نجوم، نجوم رصدی و آشکارسازها (برگرفته از فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹) و جلد دوم شامل‌ واژه‌های فیزیک و نجوم (برگرفته از فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) است.

همچنین جلد نخست هزارواژه شیمی (برگرفته از فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱) بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و هزارواژۀ ریاضی که شامل مجموعۀ واژه‌های ریاضی و آمار مصوّب فرهنگستان در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ است، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بارگذاری شد.

پیش‌تر نسخه الکترونیکی هزارواژه‌های علوم مهندسی (سه جلد)، علوم زمین (سه جلد)، علوم انسانی (دو جلد، شامل مجموعه‌واژه‌های آینده‌پژوهی، اقتصاد، باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدیریت پروژه)، هنر، زبان‌شناسی، باستان‌شناسی، روان‌شناسی، گردشگری و جهانگردی، علوم پزشکی (سه جلد) زیست‌شناسی (دو جلد)،‌ و ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری در وبگاه فرهنگستان منتشر شده بود.

گروه واژه‌گزینی سال ۱۳۷۴ و با هدف برابرگزینی برای واژه‌های بیگانه و تقویت زبان علمی فارسی راه‌اندازی شد و در آغاز فعالیت خود واژه‌های بیگانه را در حوزۀ عمومی بررسی و معادل‌یابی کرد. اما نظر به اهمیت واژه‌گزینی در حوزه‌های علوم و فنون‌، از سال ۱۳۷۵ کار واژه‌گزینی تخصصی را با همکاری فرهنگستان‌های علوم و علوم پزشکی و هنر و تعدادی از انجمن‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و دانشگاه‌های کشور آغاز کرد. در حال حاضر ۶۵ کارگروه تخصصی واژه‌گزینی با حضور استادان و کارشناسانی از رشته‌های گوناگون علمی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت می‌کنند و در طول سال‌های گذشته ۶۵ هزار واژه در حوزه‌های مختلف علمی و هنری به تصویب فرهنگستان رسیده است.

واژه‌های مصوب هر سال در دفتری جداگانه منتشر می‌شوند و تاکنون ۱۸ دفتر از واژه‌های مصوب چاپ و منتشر شده است. با فراتر رفتن تعداد واژه‌های هر حوزه، فرهنگ‌های موضوعی با عنوان «هزارواژه» تدوین و به جامعۀ علمی عرضه شد. همۀ اصطلاحاتی که در هر دفتر از هزارواژه‌ها آمده، از فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی استخراج شده‌ است.

 لینک دسترسی

 انتهای پیام منبع