سیستان و بلوچستان مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: تیم شکارچی متخلف بر اساس قوانین زیست محیطی درحین شروع به شکار در زیستگاهها و مناطق حوزه شهرستان زهک دستگیر شدند.

پورمردان در گفت وگو با پناه مردم نیوز افزود: تیم مشترک یگان های حفاظت محیط زیست شهرستان زهک، مرکز استان و محیط بانی شهید صابر ا… داد در یک اقدام مشترک یک تیم شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

پورمردان افزود: شکارچیان متخلف دستگیر شده به مقام قضایی شهرستان زهک بمنظور پیگیری موضوع تحویل شدند.