دوره آموزشی «آشنایی با چگونگی بهره‌مندی از حمایت‌های اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه» تاریخ انتشار: 1402/12/15 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می‌کند: دوره آموزشی «آشنایی با چگونگی بهره‌مندی از حمایت‌های اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه»ویژه […]


دوره آموزشی «آشنایی با چگونگی بهره‌مندی از حمایت‌های اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه»

تاریخ انتشار: 1402/12/15

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می‌کند:

دوره آموزشی «آشنایی با چگونگی بهره‌مندی از حمایت‌های اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه»ویژه اعضای شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور

 ثبت‌نام: B2n.ir/TaxCredit-1

۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۵ تا ۱۷ 

حضوری: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان قانعی‌راد، پلاک ۹، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سالن دکتر قانعی‌راد 

مجازی: اسکای‌روم

 

 منبع