دبیر کل جامعه زینب در خصوص صفات لازم برای نمایندگی مجلس رشته توئیت زد

خبرنگار-مهدی کیان:اخیرا ودر آستانه انتخابات مجلس اعظم حاجی عباسی دبیر کل حزب جامعه زینب توئیتهایی را منتشر نموده است واز منظر خود انتخابات ه مجلس وبه توصیف ویژگی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : جامعه زینب